فنگ شويی: دکوراسیون مناسب و چیدمان درست اشیا در محل زندگی و کار

فنگ شویی | دکوراسیون | چیدمان | دکور

فنگ شويي چيست؟

 

در لغت فنگ شويی به معناي باد و آب است و در عمل به معناي چيدمان و ساختن بناها و محيط اطراف با توجه به انرژي در طبيعت، براي جذب بيشترين انرژي مثبت در جهت سلامت و خوش اقبالي انسان. در فنگ شويي هماهنگي انسان با طبيعت براساس سادگي از اهميت زيادي برخوردار است. همانطور كه دانشمندان ثابت كرده اند، زمين و هر چه كه بر روي آن است از انسان و موجودات زنده گرفته تا جامدات همه با يك طيف انرژي الكترو مغناطيسي احاطه شده ايم كه اين انرژي نه تنها در ما، بلكه در محيط پيرامون ما هم در هم ادغام شده و يك كل را ايجاد كرده و كوچكترين اختلالي در اين انرژي روي سلامتي و اقبال ما انسانها تأثيرگذار مي باشد.پرسش های فنگ شویی

ما با فنگ شويی سعي مي كنيم اثرات مخرب انرژهاي مضر را از پيرامون خود در منزل و كار دور كنيم.

تاريخچه فنگشویی:

تاريخچه فنگ شويی برمي گردد به حدود 3500 سال قبل در چين. در آن زمانها مردم متوجه تأثير 5 عنصر و جريان انرژي آنها روي زندگيشان شدند و اصول فنگ شويي به شكل ساده در آن زمانها شكل گرفت، آنها دريافتند كه تمامي مواد موجود روي زمين از 5 عنصر تشكيل شده اند اين 5 عنصر شامل:

آب، آتش، زمين، چوب و فلز مي باشد. هر يك از اين عناصر حاوي خاصي از انرژي هستند كه روي تقويت جنبه هاي مختلف زندگي تأثيرگذار هستند، مثلا آب نمادي از تقويت انرژي و شانس براي كار و شخص پيشه است. يا آتش براي تقويت انرژي مربوط به خواسته و آرزوها. البته محل قرارگيري اين عناصر براي تقويت و تضعيف انرژي مثبت در خانه يا محل كار متفاوت است و هر يك جاي بخصوصي بر مبناي جغرافياي قطب نما دارد. مردمان آن زمان درك كردند كه اگر هارموني بين اين عناصر از نطر سطح انرژي بر قرار باشد از به يك تعادل و موازنه در زندگي خواهند رسيد و بعدها از آن به عنوان تكنيكي كاربردي در زندگي استفاده شد. در ابتدا اين تكنيك و علم فقط مورد استفاده اشخاص مقتدر و حاكمان زمان قرار گرفت و براي مردم عادي ممنوع شد. در حال حاضر حدودا” دو قرن است كه فنگ شويي در كشورهاي آسيايي به كار برده مي شود. بطور مثال دو كشور هنگ كنگ و سنگاپور براساس فنگ شويي طرح ريزي شده و شاهد موفقيت آنها در جهان مختلف اقتصادي و اجتماعي و انساني هستيم. در قرن اخير استفاده از اين تكنيك در كشور هاي غربي و امريكا نيز رو به رشد است.

نقشه سایت