فنگ شويی در تهران، ایران، تهران

FengShui | Feng Shui in Iran

فنگشویی

فنگ شویی
علم و هنر طراحی محیط بصورت هماهنگ برای کار و زندگی

كاربرد فنگشويی:

 

فنگ شويی در ابعاد مختلف و وسيع مي تواند در زندگي شخصي و اجتماعي تأثيرگذار باشد.

اصول اوليه فنگ شويي براساس كاربرد سادگي، نظافت و جلوگيري از انباشتگي اشياء بي مصرف و تعميري و ….. مي باشد و بعد از آن ميتوان تأثيرات مثبت گردش اين انرژي حياتي را روي سلامتي شخصي و ساير موارد شاهد بود براي مثال:
فنگ شويي اتاق خواب، فنگ شويي در محل كار، فنگ شويي عشق و ازدواج و روابط، فنگ شويي خانه، فنگ شويی آشپزخانه و فنگ شويي پيرامون خانه.

فنگ شويي اتاق خواب

يكي از مقوله هاي مهم در فنگ شويي اتاق خواب است، از آنجا كه اتاق خواب محل استراحت جسمي و روحي است تا از خستگيهاي روزانه خلاص شويم و روز بعد را پر از سلامت جسم و روح آغاز كنيم مي بايست به عوامل ايجاد آرامش در آن توجه بخصوص مبذول داشت. شايد به نظر خوابيدن در هر جايي به نظر امري ساده بيايد. ولي حتي جهت خوابيدن و قرار گرفتن سر در كدام سمت و محل هم در ايجاد آن استراحت واقعي نقش دارد. يا اينكه آينه در اتاق خواب در كدام سمت و سو باشد يا زير تخت چه چيزهايي را نگهداري مي كنيم و …. همه اينها در ايجاد تنش، ناآرامي، آرامش، سلامتي و بيماري مي تواند تأثير گذار باشد.

فنگ شويي آشپزخانه

فنگ شويي در آشپزخانه هم با توجه به قرارگيري محل اجاقگاز، ظرفشويي، يخچال و ساير اشياء مورد استفاده و همچنين محل قرارگيري آشپزخانه در كدام سمت جغرافيايي نيز مهم است. اگر قرارگيري آشپزخانه جهتي باشد كه مناسب نيست مي توان با جابجايي عناصر موجود در آن به تقويت و يا تضعيف انرژي مضر و مثبت در آن اقدام نمود.

فنگ شویی ازدواج (روابط، عشق)

يكي ديگر از موردها درباره روابط عاشقانه، ازدواج و روابط كاري و خانوادگي است، اين مورد را هم مي توانيم با توجه به مكان جغرافيايي آن با بكار بردن اشياء و ايمانهايي تقويت كنيم در جهت افزايش انرژي و به كام خوشبختي رسيدن. اگر در روابط عاطفي و كاري مشكل داريد به كمك فنگ شويي مناسب مي توانيد شاهد شكوفايي و به ثمر رسيدن خواسته هاي عاطفي خود باشيد.

فنگ شويي خانه (محل زندگی)

فنگ شويي خانه بطور كلي شامل محل قرارگيري در ورودي خانه و چيدمان داخل آن، محل قرارگيري پنجره ها، وجود لبه هاي تيز و يا راهروهاي طولاني و همينطور محل قرارگيري شومينه، دستشويي و توالت و ساير موارد است. فنگ شويي براي اصلاح گردش انرژي به شكل صحيح در خانه نيز دستورالعملهايي دارد كه انرژي وارد شده از در خانه به شكل مناسب در آن جريان داشته باشد و اگر نقصهايي وجود دارد به شكل مطلوب اصلاح شود. مثلا اگر مقابل در ورودي خانه پنجره اي باشد بهتر است جلوي آن پنجره را به شكلي مناسب پوشش داد كه هنگام ورود انرژي مثبت چي از در، نتواند از پنجره خارج شود و مجبور به چرخش در داخل خانه گردد. گردش نور و هوا و انرژي مثبت چي در خانه از عوامل مهم و مثبت در فنگ شويي خانه مي باشند.

فنگ شويي پيرامون خانه:

گاهي اوقات اطراف محل زندگي ما ممكن است ساختمانهايي باشندمثل بيمارستان، ساختمان اداري پر رفت و آمد، دادگاه و ساير امكانهايي كه داراي بار انرژي منفي بسياري هستند. همينطور ممكن است در كنار اتوبان ها و يا خيابانهايي كه رفت و آمد بسياري دارند قرار گرفته باشد. براي مقابله با انرژي بد اين مكانها مي توانيم با نصب يا قراردادن اشيايي از ميزان انرژي منفي آنها بكاهيم. البته بهترين روش صرف نظر كردن از اسكان در اين محلها مي باشد.

.
فنگ شويي محل كار (فنگشویی دفتر، فنگ شویی مغازه، فنگشویی رستوران و …)

با فنگ شويي صحيح در محل كار مي توانيم باعث رونق كسب و كار باشيم. به غير از سادگي با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي محل كار مي توانيم با استفاده از ايمانهاي نور، رنگ، استفاده از آب نماها و ساير موارد انرژي چي مربوط به محل كار را تقويت كنيم.

نقشه سایت